دهستانها روستا های شهرستان اهر چهارشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۸۹ 1:34

 

دهستانها :آذغان • اوچ‌هاچا • بزکش • قشلاق • گویجه بل • ورگهان

 

روستاها آذغان • آقاکندی • آق‌بلاغ • آق‌دیوار • آل‌مان قدیم • ابریق • ابللو • ارمدلو سفلی • اشدلق • افیل • الپاویت • اللو • الوار • انباق جواد • انباق حاجی‌خان • انباق سرخای • انباق علیا • انجرد • انداب جدید • انداب قدیم • اورنگ • ایلکده • باباجان • باللی‌قشلاق • برمس • بصیرآباد • بهل • بیدلو • بینق • پارچه‌قشلاق • پالدرن • پسته‌بیگلو • پیجیک • پیره‌یوسفیان • تازه‌کند تهماسب • تازه‌کند شاه‌وردی • تازه‌کند مسقران • تاقلار • ترانچه • ترکلان • جالیق • جالیق • جلایر • جوان‌شیخ • جوبند • چاپان • چشمه‌وزان • چلان • چل‌قشلاقی • چوبانلار • حاجی‌علی‌بیگ‌کندی • حسین‌کندی • حصار سیدلر • خرده‌قشلاق • خرم‌آباد • خضرکندی • خلفیان • خونیق • داش‌بلاغ • داش‌بلاغ مغار • داشلوجه • دامناب • دایلار • دره‌قشلاق سفلی • دره‌قشلاق علیا • دغلیان بالا • دغلیان پایین • دمیرتپه • دهستان • دوپیق • دوشدور • دوغان • دیزبین • دیزج تلخاج • دیزج جالو • رزین • رشتاباد جدید • رشتاباد قدیم • رواسجان • ریحال • ریحان • زردخانه • زرگر • زگلیک سفلی • زگلیک علیا • زگلیک کوربلاغ • زنجیربلاغ • زندآباد • زنگ‌ملک • ساری‌سولی • ساری‌لار • ساری‌یارقان • سامبران • سراجلو • سرقین • سوتات • سیدقشلاقی • سیدلر • سیدلی • سیه‌دولان • شاه‌مرادلو • شاه‌وردی • شله‌بران • شنقوش‌آباد • شوره‌ناب • شیخ‌احمد • شیخ‌قشلاق سفلی • شیخ‌قشلاق علیا • شیربیت • شیرین‌درق • شیشه • صفی‌خانلو • صومعه • طویله شامی • علی‌آباد • علیرضاچای • عنبرلو • قراجه‌لو • قرخ‌بلاغ • قره‌بورون • قره‌قشلاق • قره‌قشلاق • قره‌گوزلو • قزلجه • قشلاق جدید • قشلاق حاج‌اوغلو • قشلاق حاجیلار • قشلاق خیاللو • قشلاق ذاخر • قشلاق قلعه‌جیق • قشلاق کنه‌لو • قشلاق کهل • قشلاق میدان‌باغی • قشلاق نجف‌خانلو • قلعه‌باشی • قلعه ملک • قلندر • قورچی‌کندی • قورقاشلو • قوری‌گل • کاشان • کرداحمد سفلی • کرداحمد علیا • کردلر • کردلر ترانچه • کردلقان • کرملو • کسانق • کقالق • کلهور • کنگل‌آباد • کوربلاغ • کوره‌درق • کوسالار • کوسالار • کولی‌دره • کین‌آب • گاودل • گرده‌سنگ • گرنگاه • گل‌لر • گلوجه ابللو • گلوجه مالالار • گلیزه • گمیش‌آباد • گوروان بزرگ • گوروان کوچک • گونجیک • لیملو • مرده‌کتان • مزرعه حاج‌عابدین • مزرعه مزارع • مصطفی‌چای • مغار • ملالار محمدرضاکندی • ملالار • ناظم‌آباد • نقاره‌کوب جدید • نقاره‌کوب قدیم • نقدوز • نهار • هلان • هلان • وجنی • وردین • ورگهان • ونه‌آباد • یاغ‌بستلو • یاورکندی • یایجیلو • یخفروزان • یوزباشلو • یوزبند • یوسفلو

  

نوشته شده توسط jamal ebrahimi -جمال ابراهیمی   | لینک ثابت |